úterý 27. září 2011

Podletí.

Končí podletí a podzimu nyní vládne babí léto.

Podletí je část roku ,které začíná v půli července a končí zářím. kde ho vystřídá podzim. podletím začíná nový včelařův rok. Včelařův rok tedy nezačíná shodně s kalendářem. Ale začíná krmením včel a přípravou na novou sezonu a zazimováním včel.

V tom to období včelař má velice mnoho práce. Musí dotočit med. Přeskupit včelstva a jejich úl na zimní plodiště se zásobami tak ,aby včelstvo mohlo přežít i marast paní Zimy. Cukerným roztokem se nakrmí včely , Který nahradí včelám jejich med ,který včelař odebral včelám z úlu. U nás se krmí asi na 17kg cukru ,který se dodává včelám do úlů , přes úlový strůpek. Což je stropem úlu, kde je otvor na toto krmení. Cukr dodáváme ve sklenicích s obsahem 4litry roztoku ,kde je 2,5kg cukru dolito vodou a rozmícháno. Ten to poměr je nejvýhodnější, hlavně pro malou pracnost. Doplnění zásob se děje v cyklech asi po jedno až dvoudenní přestávce mezi jednotlivými sklenicemi cukerného roztoku.

Zazimovaná včelstva.

3,9,2011 včelí hoblování 336plot a hračky 047plot a hračky 049Včely Durec a kluci jkaskadeři 094

Koncem podletí matky ustávají v kladení a včely se již o matku tak intenzivně nestarají. Včely také vyhánějí trubce, které již nepotřebují. Také je častá slídivost včel, po každé možnosti nalézt sladinu. Pokud nechá včelař venku cukr nebo med ,je hned vyloupen a toto loupení může přejít i na loupení malých a slabých včelstev ,které se nemohou ubránit , několikrát silnější převaze včel. Takové včelstvo je vyloupeno a bez okamžitě pomoci odkázáno k zániku.

Na začátku podletí, v srpnu dochází k léčení včelstev Gabonem PA92, což jsou pásky dýhy ze stromu Gabonu, které byli namočeny v látce 1,5 mg acrinathrinu. která působí proti varroáze. Lék, je roznášen nožičkami včel po celém úlu a hlavně po buňkách plodu ,kde působí na samičky Varroazy. ( varroáze je roztoč Varroa destruktor česky kleštík včelí jehož samičky napadají plod a včely). Kvůli tomuto onemocnění, včelař musí prohlížet podložky kde padají roztoči varroazy. ,Podle velikosti denního spad roztoče je včelař upozorněn na rozsah onemocnění. a dle výsledku vkládá další léky.

Takto napadené včelstvo varroazou je  bez pomoci odkázáno  k zániku.

PA200056 

Proč vlastně podletí je počátkem včelařského roku. protože zazimování včelstev je první úkol co musí včelař udělat aby měl v dalším roce med. Takovou silu ,kterou zazimuje bude mít i na jaře.

Dalšímu úkolem včelaře je roztřídění rámečku s voskem – tedy Plasty. Ty musí roztřídit na dostavěné a nedostavěné , světlé a tmavé, a také s obsahem pylu. Vybere plásty ,které si ponechá a uloží. Ukládat lze do uzavřených skříní nebo do samostatných skladů , pokud možno chlazených na nižší teplotu jak 10stupnů ,nebo aspoň s prouděním vzduchu. Průvan a nízká teplota je vhodná pro uchovávání pláství ,neboť to vadí zavíječi voskovému ,který pojídá vosk a bílkoviny v něm uložené- Pyl. Ostatní plasty a úlomky vosku. se taví u nás ve slunečním tavidle. Musíme dodat ,že jsou provozy ,kde se plásty neskladují. Je to z důvodu plné obnovy plástu. Tedy každý rok dojde k vystavění na nových mezistěnách. Podobná metodika je i u nás ,kdy většina plástu , z kterých se bude vytáčet med , je vystavěna na mezistěnách. a tedy i med je na čistém novém díle bez možných rezidui.

Tavidlo s vytavenými plásty a voskovými cihlami.

pozdní snuška 17,9,2011 0063,9,2011 včelí hoblování 328včelky  - jogurt 008svičky a další 045

Voda.   I v tom to období včely potřebují vodu.

3,9,2011 včelí hoblování 393 

První posel podzimu.

3,9,2011 včelí hoblování 3893,9,2011 včelí hoblování 3903,9,2011 včelí hoblování 3913,9,2011 včelí hoblování 392

Podletí končí a včelař vše co mohl udělal. nyní již nelze nic vzít nazpět a včelař bude netrpělivě očekávat jaro a první prolet. Na podzim a v zimě je ještě potřeba léčit a vyhodnotit letošní rok.

Andersen:
Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové překrásné vydání.

Žádné komentáře:

Okomentovat